Erityisliikunta


Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on terveyttä tai toimintakykyä edistävää liikuntaa. Erityisliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. 


OUKALI ry erityisliikuntavastaava, fysioterapeutti, Maarit Sihvonen puhelin 040 5280622 tai sähköposti maarit.sihvonen@dentfys.fi


Tervetuloa liikkumaan!