Jäsentiedon oikaisuvaatimus

Tiedustelu henkilötietojen käsittelystä, tarkastus ja korjauspyyntö sekä muu henkilötietoja koskeva vaatimus tulee esittää kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle (lomake liitteenä). Tietojen tarkastaminen on maksuton.

Jäsen voi myös itse tarkastaa ja korjata tietojaan Yhdistysavaimen verkkopalvelussa kirjauduttuaan ensin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella (sähköpostiosoitteesi) ja salasanalla suojatulle jäsensivulle (www.oukali-lihastautiyhdistys.com/jäsensivu).