Neurologinen fysioterapia


Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Kohderyhmänä neurologiselle fysioterapialle on erilaiset neurologiset sairaudet kuten lihassairaudet, MS, Parkinsonin tauti, AVH-potilaat ym. sekä erilaiset selkäydinvammat (paraplegia, tetraplegia).

Neurologisessa fysioterapiassa kartoitetaan aluksi kuntoutujan liikkumis- ja toimintakyky eri menetelmin ja kartoitetaan näihin liittyvät ongelmat ja laaditaan suunnitelma ja tavoitteet.

Neurologisen fysioterapian välineitä ovat mm. erilaiset liikehoidot, tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset, liikemallien opettelu, siirtymisten harjoittelu asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein, rentoutus jne.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota noudatetaan ja jota voidaan tarkistaa tietyin väliajoin ja myös tehdä siihen tarvittavia muutoksia.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä/sairaanhoitopiiri.YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.