OYS, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri


OYS, Kuntoutus

 
Tuemme Kuntoutuksen palvelukeskuksessa asiakkaittemme yksilöllistä kuntoutumismatkaa hyvään arkeen. Yhdistämme moniammatillisen osaamisen, viimeisimmän tutkimustiedon ja uusimman teknologian. Tarjoamme kuntoutusta ryhmissä, kahden kesken, perheen kanssa, konsultaationa, etänä, osastolla ja poliklinikalla. Tavoitteet asetamme kuntoutujan ehdoilla häntä kuunnellen.
Kuntoutusohjaus


Sairastuminen tai vammautuminen voivat aiheuttaa sinulle monenlaisia kysymyksiä, esimerkiksi arjessa selviytymisestä ja palveluiden järjestymisestä. Kuntoutusohjauksessa sinä ja perheesi saatte tukea ja ohjausta muuttuneessa elämäntilanteessa. Tavoitteena on löytää keinoja toimintakykysi tukemiseen ja lisätä arjen sujuvuutta mahdollisista rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaaja tapaa asiakkaita eri ympäristöissä, kuten sairaalassa, kotona, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa, työpaikoilla tai laitoksissa.Harvinaissairauksien yksikkö

 
Harvinaissairauksien yksikkö Harvi vastaa OYS-erityisvastuualueella niiden harvinaissairauksien diagnostiikan ja hoidon koordinoinnista, joille ei ole olemassa selkeää omaa erikoisalaa. Tavoitteenamme on, että harvinaissairaus diagnosoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja harvinaissairas saa oikea-aikaisesti ja koordinoidusti tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen.

Potilaiden tai omaisten yhteydenoton tai lähetteen perusteella suunnittelemme, miten potilaan asiaa voidaan viedä eteenpäin. Voimme esimerkiksi ohjata hänet oikean asiantuntijan luo tai järjestää palaverin, jossa potilaan tilannetta pohditaan usean erityisasiantuntijan voimin. Harvi-yksikössä ei pääsääntöisesti seurata tai hoideta potilaita. Harvissa työskentelee osa-aikaisesti yksi lääkärikoordinaattori ja koordinoiva hoitaja

Apuvälinepalvelut


Apuvälinepalvelut koostuvat OYS-erityisvastuualuetta palvelevasta apuvälinelainaamosta sekä ajanvaraustoiminnasta ja hengitysapuvälinelainaamosta. 

Alueellinen apuvälineyksikkö tuottaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluja OYS-erityisvastuualueen asukkaille. Apuvälinepalvelut lainaavat apuvälineitä liikkumiseen ja hygieniaan aina kävelykepeistä peruukkeihin, rintaproteeseihin, sähköpyörätuoleihin ja ympäristön hallintalaitteisiin. Apuvälineet ovat osa hoidon- ja kuntoutuksen kokonaisuutta ja sisältyvät usein yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Liikkumisen ja hygienian perusapuvälineiden lainaamiseen ei tarvitse lähetettä ja tällöin apuvälinelainaamoon voi saapua ilman ajanvarausta. Yksilöllisempien apuvälineiden ja hengitysapuvälineiden lainaamiseen varataan aika lääkärin lähetteen perusteella. Apuvälinetarve arvioidaan aina yksilöllisesti, asiakaskohtaisen tiimin toimesta. Erilaiset tiimit ovat erikoistuneet tiettyihin apuvälineisiin ja tarpeisiin, kuten lasten, sähköisen liikkumisen, alaraajojen ja hengityksen apuvälineisiin. Lisäksi arviointiin osallistuvat toimintaterapeutit, tekniikkatiimi ja kotikäyntitiimi.


Apuvälinelainaamo

Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu  

Puhelin 0400 242 993